Bykle og Valle menigheter > Framside
  • Hylestad kyrkje
  • Bykle kyrkje
  • Fjellgardane kyrkje
  • Valle kyrkje

Dagens bibelord

Kalender

Trykk på ei av hendingane for å få meir detaljar om hendinga.


Nyheter

Årsmelding for Valle og Hylestad sokn 2018

   Les meir...

Årsmelding 2018 for Bykle og Fjellgardane kyrkjelyd

   Les meir...

Årsmelding for Valle og Hylestad Sokneråd 2017

   Les meir...

Årsmelding for Bykle sokn 2017

   Les meir...

Dåp

Velkomen til å ha dåp i ei av våre fem flotte kyrkjer.    Les meir...

Konfirmasjon

Her kan du finne ut meir om korleis konfirmasjonstida er.     Les meir...

Vigsel

Alle er velkomne til å gifte seg i våre fem kyrkjer.    Les meir...

Gravferd

Dette er ei rettleiing for etterletne ved dødsfall.    Les meir...

Bykle KFUK-KFUM speidarar

   Les meir...

Bykle og Fjellgardane barnekor

Barnekoret saman med Seven-jentene hausten 2013    Les meir...

Fjellgardane sundagsskule

Annankvar sundag er det sundagsskule i Fjellgardane kyrkje.     Les meir...