Kontaktinformasjon

Valle og Hylestad kyrkjekontor
Besøksadresse: Nordibøvegen 139, 4747 Valle - sjå kart
Postadresse: Pb 8, 4746 Valle
Telefon: 977 84 706
Epost:
post@valle.kyrkja.no

 

Bykle kyrkjekontor
Besøks- og postadresse: Sarvsvegen 14, 4754 Bykle - sjå kart
Telefon:
992 98 390
Epost:
post@bykle.kyrkja.no

 

Sokneprest i Valle og Bykle

Kristine Borgen

469 50 502

Send epost

Prost

Gunnar Ellingsen

38 15 00 84

458 02 349

Send epost

Prostidiakon

Per Emanuelsen

977 19 173

Send epost

Kyrkjetenar i Fjellgardane kyrkje

Ryszard Gosciniak

930 54 760

Send epost

Kyrkjeverje i Bykle

Tor Hallvard Mosdøl

37 93 85 70

992 98 390

Send epost

Kyrkjesjef i Valle

Sissa Ringstad

977 84 706

Send epost