Smittevern pga koronavirus


For å unngå spreiing av koronavirus er det nokre reglar me må halde oss til. Førebels er det berre Bykle kyrkje og Valle kyrkje som er opna for gudstenester att, men alle kyrkjene er opne for kyrkjelege handlingar.

 

Det kan vere maks 200 personar + medverkande til stade med 1m avstand frå skulder til skulder. Men i kyrkjene våre er det ikkje plass til så mange når me skal halde avstanden. Alle frå same husstand kan sitte saman. Og kyrkjeverten vil vise kor det er greitt å sette seg.

- Alle må oppgi namn og tlf.nr sitt til kyrkjetenar når ein kjem. Denne lista tar me vare på i 10 dagar etter gudstenesta før den makulerast. Det er fordi om nokon skulle bli smitta så kan alle som var til stade varslast.

- Det er handsprit ved inngongen så alle får desinfisert seg.

- Ta på minst moleg i kyrkja.

- Takkoffer takast opp med Vipps eller til banken, vi vil unngå kontanter.

- Nattverd føregjeng ståande ved altaret, nokre få av gongen. Alle tar kvart sitt beger med oblaten oppi. Når presten kjem til deg et du oblaten, får tilsagnsord, så får du vin og tilsagnsord. Når alle har fått går alle å set seg før neste gruppe kjem fram. Dette er for å unngå å ta på ting og for å halde avstanden.

- Alle som kjem må ikkje ha symptom på luftvegssjukdomar.

- Elles gjeld vanlege smittevernreglar.

Her kan du lese den lokale smittevernplanen vår.

Og smittevernvegleiaren, oppdatert 16.juni 2020 frå Den norske kyrkje (kirken.no/korona) kan du lese her.

 

Sist oppdatert 2.7.20

Tilbake