Kalender

Trykk på ei av hendingane for å få meir detaljar om hendinga.


Nyheter frå Valle og Hylestad sokn

Valle familiekor

Valle familiekor kan du vere med i. Ta kontakt med Tonhild Kråkenes eller Sissa ...   Les meir...