Bykle og Valle menigheter > Råd og utval

Innkalling Bykle

 Tittel

Møtebok Bykle

 Tittel

Innkalling Valle og Hylestad

Møtebok Valle og Hylestad

 Tittel

Råd og utval

Årsmelding for Valle og Hylestad sokn 2018

   Les meir...

Årsmelding for Valle og Hylestad Sokneråd 2017

   Les meir...

Årsmelding for Bykle sokn 2017

   Les meir...

Bykle - Årsmelding 2012

Her finn du årsmelding for 2012 for Bykle sokn.     Les meir...

Soknerådet i Bykle

Her ser du medlemmene i soknerådet.   Les meir...